Over ons

RA-Medical Obesitas Centrum

Voor mensen die lijden aan (extreem) overgewicht bieden wij vaak de oplossing. Alle patiënten die binnen een acceptabele termijn in een regulier ziekenhuis bij erkende specialisten een medische behandeling willen ondergaan, kunnen bij RA Medical terecht.
Ons multidisciplinaire behandelteam bestaat uit artsen, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werk, psychologen, internisten etc.; allen hebben ruime ervaring op het gebied van:

  • Behandeling van (over)gewichtsproblemen;
  • Chirurgische behandelingen bij extreem overgewicht;
  • Diabetes;
  • Medische keuringen en Second Opinion.

Maar ook voor bijvoorbeeld een second opinion of bemiddeling met uw zorgverzekeraar bent u bij ons aan het juiste adres.

RA Medical, Obesitas Centrum Beverwijk is een door het ministerie van VWS erkende zorginstelling. De kwaliteit van alle behandelingen is hoog. Uiteraard voeren alleen erkende specialisten met ruime ervaring de (medische) behandelingen uit. In overleg met uw zorgverzekeraar is het mogelijk om de behandeling op korte termijn te starten of te laten uitvoeren. Wij hanteren hierbij de zogenaamde TREEK-norm voor korte wachtlijsten.

 

RA-Medical onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van gezondheidszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Via Co-eur en het Rode Kruis Ziekenhuis is Zorg van de Zaak ook actief op het gebied van eetstoornissen en obesitas. Op deze manier biedt RA-Medical de unieke mogelijkheid om cliënten in een breder perspectief te behandelen.

Ons team

Internisten


Joyce Arnoldus

Internist

Joyce Arnoldus heeft in 2010 haar opleiding als internist-vasculaire geneeskunde afgerond in het VUMC bij professor Yvo Smulders. Door haar aandachtsgebied is zij gespecialiseerd in patiënten met obesitas, diabetes mellitus, hoge bloeddruk en vaatlijden. In 2009 werkte zij in het VUMC mee aan wetenschappelijk onderzoek naar primair hyperaldosteronisme als oorzaak voor hoge bloeddruk. Tussen 2010 en 2012 heeft zij als chef-de-clinique gewerkt in het Zaans Medisch Centrum. Sinds 2012 werkt zij vier dagen per week bij RA Medical.Carla Bohm

Internist

Carla Bohm is sinds 1989 internist. Naast haar vele activiteiten, onder ander binnen de GGZ, heeft Carla een ruime belangstelling voor de behandeling van patienten met extreem overgewicht.


Diëtisten


Marleen van der Gragt

Diëtiste

Marleen van der Gragt, diëtiste, heeft zij zich de achterliggende jaren verdiept in de problematiek en behandeling van Morbide Obesitas patiënten. Zij participeert binnen het landelijk netwerk Bariatrische Chirurgie met als doel om een landelijke standaard voedingsadviezen te ontwikkelen voor patiënten die een bariatrische interventie hebben ondergaan. Daarnaast heeft zij als speciale aandachtsgebied diabetes mellitus en heeft zij de training ‘Motivational Interviewing’ gevolgd.Chantal Schut-Moen

Diëtiste

Chantal is sinds september 2010 in het bezit van haar diëtisten diploma. Nadat zij in 2001 haar studie Bedrijfseconomie had afgerond, is ze gaan werken in de verzekeringsbranche. Na 5 jaar werkervaring heeft zij besloten tot omscholing, wat ze in 2010 positief afgerond heeft. Nu werkt zij sinds 1 april 2011 bij RA Medical, waarin zij zich specialiseert in de behandeling van Morbide Obesitas Patiënten.Laura Sprengers

Diëtiste

Laura Sprengers is in 1988 afgestudeerd aan de Opleiding Voeding en diëtiek. In 1989 begon zij als vrijgevestigde diëtist in de IJmond en is aangesloten bij de Maatschap Voedingswijs. Hierbij gaat haar specifieke aandacht uit naar gewichtsreductie in relatie tot preventie en behandeling van Diabetes Type 2. Laura heeft o.a. meegewerkt aan de trial van 2 gewichtsreducerende medicijnen, Xenical en sibrutamine. Diabetes mellitus en de behandeling van Moribide Obestitas patiënten zijn haar specialisme.Anneke Wijtsma

Diëtiste

Anneke Wijtsma volgde tussen 1976 en 1980 de opleiding Voeding en Diëtetiek in Amsterdam en studeerde in 1980 af als diëtiste. Haar werkzaamheden verricht zij onder andere binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Anneke is binnen de geriatrie gespecialiseerd in ondervoeding en slikproblemen. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in de behandeling van morbide obesitas patiënten en de voeding voor en na bariatrische ingrepen.


Verpleegkundigen


Francis ter Bruggen

Verpleegkundige

Francis ter Bruggen versterkt sinds 2009 het team van RA Medical. Francis volgde de opleiding tot A-verpleegkundige. Na haar studie in 2001 te hebben afgerond, werkte zij een aantal jaren binnen de afdeling chirurgie in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Momenteel specialiseert Francis zich binnen het vakgebied van de morbide obesitas. Hierbij richt zij zich op het hele behandelingstraject van voorlichting en screening tot de nazorg.


 


Hans Kelder

Verpleegkundige

Hans Kelder is sinds 1989 verpleegkundige. Hij deed zijn ervaring als obesitas verpleegkundige op in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Hij is werkzaam als Research verpleegkundige binnen zowel het AMC als RA Medical. Bij RA Medical heeft hij zich de laatste vijf jaar gespecialiseerd in de begeleiding van morbide obesitas patiënten en het aanpassen van het maagbandsysteem.


Psychologen & Mental Coach


Ineke Swarte

Psycholoog

Is GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog, EMDR practitioner en Specialist in het Oplossingsgericht werken. Zij heeft een praktijk in Haarlem. Zij kent alle ins-en outs van gedrags- en leefstijlverandering. Ineke is als lid van het behandelteam betrokken bij de screening en nazorg van patiënten met Morbide Obesitas. Ineke werkt praktisch en concreet om de best mogelijke oplossing te kunnen bereiken.Hanneke Francken

Psycholoog

Psycholoog (WO) afstudeerrichting ‘gezondheid’, Coach (post master), EMDR therapeut, Mindful Analysis therapeut en Gewichtsconsulent. De kern van Hanneke’s aanpak is cliënten helpen bij het vinden van een persoonlijk evenwicht, knopen door te hakken en nieuwe wegen bewandelen. Haar werkwijze laat zich omschrijven als kortdurend, pragmatisch en oplossingsgericht.


Secretariaat & Administratie


Aleida van Graas

Secretariaat

Aleida van Graas volgde aanvankelijk de opleiding tot Ziekenverzorgende. Na ruime ervaring te hebben opgedaan binnen de thuiszorg, heeft zij zich in de achterliggende jaren toegelegd op de back-office. In 2005 voltooide zij de opleiding Office manager. In dat jaar maakte ze ook de overstap naar RA Medical waar ze haar opleiding en ervaring kon combineren door zowel patiënten te woord te staan achter de telefoon, alsook intakes te verzorgen.Yvonne Kleijne-Groen

Secretariaat

Yvonne Groen was vele jaren het gezicht bij de Rabobank IJmond. In 2004 maakte zij de overstap naar RA Medical. Zij heeft daar aan de basis gestaan van de ontwikkeling van het secretariaat en mede vorm gegeven aan de organisatie van de administratie. Om patiënten nog beter te woord te kunnen staan aan de telefoon volgt zij momenteel een cursus medische terminologie.Anja Verdoes

Administratie

Anja Verdoes versterkt sinds 1 mei 2010 het secretariaat van RA Medical. Naast het telefonisch te woord staan van patiënten verzorgt zij samen met haar drie andere collega’s de secretariële en administratieve processen, waaronder de facturering. Na in 1989 haar medisch secretaresse opleiding te hebben voltooid, heeft zij korte tijd in de gezondheidszorg gewerkt. Daarna heeft zij 19 jaar als secretaresse gewerkt op een ingenieurs/adviesbureau.