Multivitamine plus

€19,00

Multivitamine plus

€19,00

Operaties om extreem overgewicht te behandelen zijn populair. Helaas krijgen zeer veel patiënten na een Gastric Bypassoperatie, maar ook na een maagbandoperatie, te maken met een vitamine B12 tekort. Een tekort aan vitamine B12 kan tot veel klachten aanleiding geven:

  • Vermoeidheid;
  • Spierzwakte;
  • Algehele malaise;
  • Neurologische klachten zoals tintelingen in handen en voeten;
  • Gevoelloosheid in handen en voeten.

Hierdoor neemt de kwaliteit van leven af en voelen veel patiënten zich niet lekker in hun vel zitten.
Door middel van een eenvoudig bloedonderzoek is, bijvoorbeeld via de huisarts, vast te stellen of er sprake is van een vitamine B12 tekort.

Om dit tekort aan te vullen krijgen patiënten regelmatig injecties met B12 toegediend.

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG), publiceerde in 2009 een onderzoek waaruit blijkt dat het in veel gevallen ook mogelijk is om via goede vitamine B12 tabletten het tekort op te lossen. Voor veel patiënten kan dit het einde van levenslange injecties betekenen. In Zweden weten ze dit al jaren en worden patiënten met vitamine B12 in tabletvorm behandeld.

In overleg met de behandelaars van Ra-Medical en/of met uw huisarts/behandelend specialist, kunt u nu ook vitamine B12 tabletten bestellen. Regelmatige controle van de bloedwaarden blijft belangrijk om te controleren of het gewenste effect wordt bereikt.