Complicaties van bariatrische operaties in Nederland

Bariatrische operaties worden als relatief veilig beschouwd, in vergelijking met andere complexe operaties en behandelingen. Hoe gezonder en jonger iemand is voor de operatie, hoe lager de kans op complicaties. De complicaties na de operatie zijn onderverdeeld in vijf verschillende graden. Onderstaande gegevens zijn van in Nederland geopereerde patiënten die voor de eerste keer wegens overgewicht werden geopereerd in 2016.

Graad 0 Geen complicaties (91,7%)
Graad 1 & 2 Medicijnen nodig, bijvoorbeeld antibiotica (5,6%)
Graad 3 Ingreep in het ziekenhuis, zoals operatie of maagonderzoek (1,9%)<
Graad 4 Levensbedreigende complicatie met intensive care opname (0,8%)
Graad 5 Overlijden (0,06%)

Van alle geopereerde patiënten in Nederland in 2016, ruim 11.500 operaties, moesten na ontslag uit het ziekenhuis 253 patiënten (3%) opnieuw worden opgenomen. We hebben deze kennis omdat in Nederland alle bariatrische operaties en complicaties centraal worden geregistreerd. Belangrijk is dat de getallen gemiddelden zijn van alle ziekenhuizen in Nederland waar bariatrische operaties worden uitgevoerd. In totaal gaat het om 18 ziekenhuizen. (Bron Dica Dato 2017)

Belang van stoppen met roken voor de operatie

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat bij rokers het risico op complicaties groter is bij een bariatrische operatie. Rokers hebben een hogere kans op een infectie in de buik, bloedvergiftiging, shock, een longontsteking of een langer verblijf in het ziekenhuis. Wij adviseren al onze patiënten om tevoren te stoppen met roken en hiervoor behandeling te vragen bij de huisarts of bij een rookstop poli.

Algemene complicaties

Een deel van de complicaties komen kan bij elke operatie optreden zoals

  • Wondinfectie. De wond kan gaan ontsteken door een infectie.
  • Littekenbreuk. Een breuk in de buikwand ter hoogte van een litteken.
  • Een trombose (een stolsel in een beenader) of longembolie (plotselinge afsluiting van een bloedvat in de longen door een stolsel).

Meld je aan voor een intakegesprek