Darmomleiding operaties

Darmomleiding operaties (Duodenal switch, Distale gastric bypass, Scopinaro operatie).
Een complexe operatie, maar zeer effectief tegen overgewicht en diabetes. Helaas hebben deze operaties vaak nare bijwerkingen, zoals hinderlijke diarree en daardoor soms moeite met ophouden van ontlasting. Regelmatig leidt deze operatie tot ondervoeding en tekorten aan vitamines en mineralen. Meer gasvorming in de darmen geeft vaak geurhinder. Reden waarom deze operaties in Nederland nauwelijks worden uitgevoerd.

Meld je aan voor een intakegesprek

Meld je aan voor een gratis informatiebijeenkomst