Revisie chirurgie

Bij onvoldoende gewichtsafname of gewichtstoename na een eerdere bariatrische ingreep of in geval van een complicatie, wordt soms geopteerd voor een her-ingreep.

Mogelijkheden zijn:

  • Omzetting maagband naar gastric bypass. Deze ingreep wordt het meeste uitgevoerd
  • Omzetting van Mc Lean/Mason operatie (ouder type ingreep) naar de gastric bypass
  • Omzetting van sleeve naar gastric bypass
  • Plaatsen maagband na gastric bypass
  • Plaatsen maagband na sleeve gastrectomie
  • Verkleinen pouch (nieuwe maagje) na Gastric Bypass
  • Deel van de darm dat is omgeleid verlengen voor meer malabsorptie

Om voor een her-ingreep in aanmerking te komen is ons beleid dat een nieuwe intake procedure wordt doorlopen. Belangrijk is te achterhalen waarom de eerste operatie niet voldoende resultaat heeft gehad. Bij revisionele chirurgie is de kans op complicaties en klachten nadien in de regel groter en het gewichtsverlies kleiner ten opzichte van een eerste operatie. De ene chirurg heeft meer ervaring in de moeilijker her-operaties dan de andere.

Meld je aan voor een intakegesprek

Meld je aan voor een gratis informatiebijeenkomst