Kosten worden vergoed

Zorgverzekering vergoedt

Wil je een behandeling verzekerd laten uitvoeren, dan is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. Na de intake bij RA-Medical bekijkt ons multidisciplinaire team, in samenwerking met je verzekeraar, of de door jou gewenste behandeling vergoed kan worden.

Kosten, wat je kunt verwachten

Vergoedt je zorgverzekeraar de operatie niet en besluit je de ingreep niet uit te laten voeren, dan declareren we ons eerste consult bij je zorgverzekeraar. Deze declaratie komt ten laste van je eigen bijdrage of eventueel je een eigen risico.

Afspraken met bijna alle verzekeraars

Met bijna alle verzekeraars zijn afspraken gemaakt met betrekking tot verzekerde Vervolgnazorg (= zorg na het eerste behandeljaar). Uit diverse studies is gebleken dat cliënten die intensief begeleid worden in de nazorg betere en stabielere resultaten behalen. Daarom vragen we je om vaker op de behandellocatie langs te komen voor een controle. Binnen dit ’Vervolgnazorgtraject’ krijg je een jaar lang zorg verleend voor 1 tarief per 120 dagen. Dit tarief geldt automatisch voor cliënten die 1 keer of meer in een jaar een consult hebben gehad. Het tarief voor dit vervolgnazorgtraject is opgenomen in de prijslijst . Het kan zijn dat het tarief afwijkt van de bedragen in deze tarievenlijst door afspraken die door je verzekeraar met ons hierover zijn gemaakt.

Informatie over vergoedingen

Voor meer informatie over de hoogte van de vergoedingen kun je je polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar of met het secretariaat van RA-Medical, Obesitas Centrum Heemskerk. De prijslijst ‘passanten’ geeft een indicatie van de maximum prijzen welke gelden indien er geen contract met de zorgverzekeraar of andere regeling van toepassing is.

Overzicht behandelingen

Behandeling Omschrijving
Intake Algemene voorlichting en multidisciplinaire intake.
Bemiddeling Medische verslaglegging, afspraken met ziekenhuis,
exclusief aanvraag verzekeraar.
Nazorg na een Gastric Bypass
  • onbeperkt verpleegkundige consulten
  • consulten psychosociale ondersteuning
  • 7 dagen per week telefonische bereikbaarheid.
Verpleegkundig consult Verpleegkundig consult.
Consult mental coach Coachingsgesprek. Psychosociale ondersteuning / gesprek met mental coach.
Consult diëtetiek Indien je verzekeraar geen all-in tariefafspraak met RA-Medical heeft, kunnen diëtetiek-consulten op verwijzing bij je verzekeraar worden gedeclareerd.
No show Bij niet verschijnen of minder dan 24 uur tevoren afbellen wordt per afspraak het landelijke tarief in rekening gebracht. Dit geldt ook indien je niet verschijnt op een afspraak die binnen de nazorg valt

 

Prijzen 2019

(per periode van 120 dagen)

DOT code           Omschrijving   Passanten
15C291 Intake € 525,00
15C282 OK Maagband verwijdering € 7.000
15C290 OK Gastric Bypass € 8.500
15C286 nazorg  > 2 consulten € 525,00
15C291 nazorg <  2 consulten € 525,00

 

Prijzen ter indicatie; per verzekeraar gelden andere afspraken, bel ons voor meer informatie in uw situatie. Ga voor meer informatie over kosten naar Algemene voorwaarden.

Meld je aan voor een intakegesprek

Meld je aan voor een gratis informatiebijeenkomst