Kosten worden vergoed

Zorgverzekering vergoedt

Wil je een behandeling verzekerd laten uitvoeren, dan is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. Na de intake bij RA-Medical bekijkt ons multidisciplinaire team, in samenwerking met je verzekeraar, of de door jou gewenste behandeling vergoed kan worden.

Kosten, wat je kunt verwachten

Vergoedt je zorgverzekeraar de operatie niet en besluit je de ingreep niet uit te laten voeren, dan declareren we ons eerste consult bij je zorgverzekeraar. Deze declaratie komt ten laste van je eigen bijdrage of eventueel je een eigen risico. Mocht je de ingreep toch laten uitvoeren en zelf de kosten van de ingreep betalen, dan zullen wij het eerste consult niet declareren bij de zorgverzekeraar.

Afspraken met bijna alle verzekeraars

Met bijna alle verzekeraars zijn afspraken gemaakt met betrekking tot verzekerde Vervolgnazorg (= zorg na het eerste behandeljaar). Uit diverse studies is gebleken dat cliënten die intensief begeleid worden in de nazorg betere en stabielere resultaten behalen. Daarom vragen we je om vaker op de behandellocatie langs te komen voor een controle. Binnen dit ’Vervolgnazorgtraject’ krijg je een jaar lang onbeperkt zorg verleend voor 1 tarief. Dit tarief geldt automatisch voor cliënten die 2 keer of meer in een jaar een consult hebben gehad. Het tarief voor dit vervolgnazorgtraject is opgenomen in de prijslijst . Het kan zijn dat het tarief afwijkt van de bedragen in deze tarievenlijst door afspraken die door je verzekeraar met ons hierover zijn gemaakt.

Informatie over vergoedingen

Voor meer informatie over de hoogte van de vergoedingen kun je je polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar of met het secretariaat van RA-Medical, Obesitas Centrum Heemskerk.

Overzicht behandelingen

Behandeling Omschrijving
Intake Algemene voorlichting en multidisciplinaire intake.
Bemiddeling Medische verslaglegging, afspraken met ziekenhuis,
exclusief aanvraag verzekeraar.
Nazorg na een Gastric Bypass
  • onbeperkt verpleegkundige consulten
  • consulten psychosociale ondersteuning
  • 7 dagen per week telefonische bereikbaarheid.
Verpleegkundig consult Verpleegkundig consult.
Consult mental coach Coachingsgesprek. Psychosociale ondersteuning / gesprek met mental coach.
Consult diëtetiek Indien je verzekeraar geen all-in tariefafspraak met RA-Medical heeft, kunnen diëtetiek-consulten op verwijzing bij je verzekeraar worden gedeclareerd.
Toeslag eerste controle externe cliënten Verpleegkundig consult. Controle voor cliënten die geen reguliere nazorg volgen bij RA-Medical (tijdens kantooruren).
Toeslag Spoedbehandeling Toeslag spoedbehandeling buiten regulier spreekuur, indien laatste aanpassing langer dan 1 week geleden bij RA-Medical werd uitgevoerd.
No show Bij niet verschijnen of minder dan 4 uur tevoren afbellen wordt per afspraak het landelijke tarief in rekening gebracht. Dit geldt ook indien je niet verschijnt op een afspraak die binnen de nazorg valt

Ga voor meer informatie over kosten naar Algemene voorwaarden

Meld je aan voor een intakegesprek

Meld je aan voor een gratis informatiebijeenkomst