Kosten en vergoedingen

Wil je een behandeling laten uitvoeren met vergoeding vanuit de zorgverzekering dan is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk.

Wat je kunt verwachten;

Intake:

  • De screening wordt vergoed vanuit de basisverzekering, houd rekening met je eigen risico.

Operatie:

  • De operatie zal door het ziekenhuis verrekend worden met je zorgverzekering. Per ziekenhuis kunnen afwijkingen van toepassing zijn maar dit zal individueel met je besproken worden.

Nazorg:

  • Nazorg wordt vergoed uit de basiszorgverzekering. Houd rekening met je eigen risico.
  • Multivitamines, sommige supplementen en reiskosten worden niet vergoed.

Het tarief voor het nazorgtraject is opgenomen in de prijslijst. Het kan zijn dat het tarief afwijkt door afspraken die je verzekeraar met ons hierover heeft gemaakt.

De prijslijst ‘passanten’ geeft een indicatie van de maximum prijzen die gelden als er geen contract met de zorgverzekeraar of andere regeling van toepassing is.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je moet betalen als je zorgkosten maakt. In 2019 is het eigen risico € 385. Je betaalt dus zelf de eerste € 385 aan je zorgverzekeraar. Daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Met de zorgverzekeraar kun je een betalingsregeling afspreken en het eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar

Diagnosebehandelcombinatie (DBC)

Alle ziekenhuizen in Nederland en dus ook RA-Medical werken met diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). De Nederlandse Zorgautoriteit stelt DBC’s landelijk vast. Door deze afspraken met de zorgverzekeraars kan RA-Medical sinds 2018 niet meer elk onderzoek, handeling of consult met een behandelaar afzonderlijk bij uw zorgverzekeraar indienen. Voor (maagband)patiënten is het door contracten met de zorgverzekeraars sinds 2018 niet langer mogelijk om een los consult af te rekenen

Uitleg Diagnosebehandelcombinatie (DBC)

Bekijk voor een uitleg over de diagnosebehandelcombinaties de onderstaande video van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

 

Overzicht behandelingen

Behandeling Omschrijving
Intake Algemene voorlichting en multidisciplinaire intake.
Bemiddeling Medische verslaglegging, afspraken met ziekenhuis,
exclusief aanvraag verzekeraar.
Nazorg na een Gastric Bypass
  • onbeperkt verpleegkundige consulten
  • consulten psychosociale ondersteuning
  • 7 dagen per week telefonische bereikbaarheid.
Verpleegkundig consult Verpleegkundig consult.
Consult mental coach Coachingsgesprek. Psychosociale ondersteuning / gesprek met mental coach.
Consult diëtetiek Indien je verzekeraar geen all-in tariefafspraak met RA-Medical heeft, kunnen diëtetiek-consulten op verwijzing bij je verzekeraar worden gedeclareerd.
No show Bij niet verschijnen of minder dan 24 uur tevoren afbellen wordt per afspraak het landelijke tarief in rekening gebracht. Dit geldt ook indien je niet verschijnt op een afspraak die binnen de nazorg valt

 

Prijzen 2019

(per periode van 120 dagen)

DOT code           Omschrijving   Passanten
15C291 Intake € 525,00
15C282 OK Maagband verwijdering € 7.000
15C290 OK Gastric Bypass € 8.500
15C286 nazorg  > 2 consulten € 525,00
15C291 nazorg <  2 consulten € 525,00

 

Prijzen ter indicatie; per verzekeraar gelden andere afspraken.

Vragen over kosten en vergoedingen?

Heb je nog vragen over de kosten en vergoedingen neem dan contact met ons op.

Meld je aan voor een intakegesprek

Meld je aan voor een gratis informatiebijeenkomst