MaagbandDe maagband is de flexibele oplossing voor uw overgewicht.

De maagband wordt door middel van een ‘kijkoperatie’ vlakbij de overgang van de slokdarm naar de maag geplaatst. De maag hoeft hierbij dus niet ingesneden te worden. De kijkoperatie heeft de voorkeur boven een zogenaamde open procedure omdat de kans op complicaties veel kleiner is. Bovendien is er sprake is van een sneller herstel.

Sinds de introductie van de maagband zijn er tienduizenden patiënten wereldwijd geholpen met deze operatietechniek. Tijdens een voorlichtingsgesprek wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.


Wanneer passen we de maagband aan

De maagband is een hulpmiddel. Aanpassen van de band is alleen nodig als het eten nog te gemakkelijk gaat en er geen verzadigingsgevoel optreedt. Dit verschilt van patiënt tot patiënt. Of een bandje wel of niet moet worden aangepast zegt niets over de mate van succes. Er zijn genoeg voorbeelden van patiënten die hun maagbandje nog niet hebben laten bijspuiten en toch al heel veel zijn afgevallen. Tijdens de operatie wordt de maagband op de overgang maag/slokdarm geplaatst. De ruimte tussen de maagband en maag/slokdarm kan per patiënt verschillen omdat:

 • De diameter (doorsnee) van de band kan verschillen
 • De hoogte waarop de band wordt geplaatst kan verschillen
 • De hoeveelheid vet rond de maag/slokdarm is nooit gelijk
 • De doorsnee/dikte van de maag/slokdarm verschilt per patiënt.
 • Dus: als er sprake is van een kleine diameter maagband, veel vet rond de maag/slokdarm en een relatief ‘dikke’ maag/slokdarm, zal de maagband al strak zitten en is bijspuiten niet of pas maanden na de operatie, nodig.

Is er echter sprake is van een grote diameter van de band, weinig vet rond de maag/slokdarm en de maag/slokdarm is niet te dik, dan zal de maagband al vrij snel na de operatie te los zitten en is aanpassen gewenst.

De eerste aanpassing van de maagband gebeurt in de regel niet eerder dan 6 weken na de operatie omdat dan de zwelling in het operatiegebied is verdwenen. De behandelaar bepaalt hoeveel vloeistof er wordt ingespoten. Hierbij is het volgende van belang:

 • Het aanpassen van de maagband moet leiden tot een verzadigingsgevoel
 • Na het aanpassen van de maagband moet er sprake zijn van een evenwichtig gewichtsverlies
 • Na het aanpassen van de maagband mag er geen sprake zijn van maagzuur, braken of pijn bij eten en drinken

Klik hier om een video van de plaatsing van een maagband te bekijken.
Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een maagband zijn de criteria:

 • De morbide obesitas moet tenminste 5 jaar bestaan
 • Conservatieve behandelingen leiden niet tot blijvend resultaat
 • U moet gemotiveerd zijn
 • U moet tussen de 18 en 60 jaar zijn
 • Er is sprake van een Body Mass Index van 40kg/m2 of hoger
 • Er is sprake van een Body Mass Index van 35kg/m2 in combinatie met andere ziektebeelden (medische indicatie van huisarts of specialist, diabetes, hoge bloeddruk)

De voordelen

 • Geen operatie met nietjes
 • Geen snijden in of verwijderen van de maag
 • Herstelbare ingreep
 • Aanpassing van de maaguitgang zonder operatie
 • Maag blijft intact
 • In combinatie met goede begeleiding blijvend gewichtsverlies.

Ongeschikt voor patiënten

 • Maag-/darmzweren
 • Ziekte van Crohn
 • Ernstig hart-/ long lijden
 • psychiatrische problemen
 • Grote middenrifbreuk
 • Tijdens zwangerschap (wel zwangerschap mogelijk na plaatsing maagband)
 • Alcohol- en drankmisbruik